Ahtri 6, III korrus
10151 Tallinn
Eesti

Toimetus

Silvia Pärmann
peatoimetaja / editor-in-chief
silvia.parmann@mood.ee

Heidi Toome
tegevtoimetaja / executive editor
heidi.toome@mood.ee

Anu Lensment
moetoimetaja / fashion editor
anu.lensment@mood.ee

Aija Kivi
moetoimetaja / fashion editor
aija.kivi@mood.ee

Gethe Rohumägi
ilutoimetaja / beauty editor
gethe.rohumägi@mood.ee

Pressiteated, info ja tagasiside / Press releases to be sent to:
mood@mood.ee

Tagame vihjete puhul anonüümsuse. Toimetusele saadetud kaastöid, pakke ja e-kirju ei tagastata. Toimetus jätab õiguse saadetud kaastöid, artikleid ja pressiteateid enne avaldamist toimetada.

Tingimused ja refereerimine

Mood.ee leheküljel ilmuv sisu ja kujundus kuulub Fookus Meedia OÜ-le või vastavale litsentsiandjale. Selle materjali taaskasutamine, kopeerimine või kasutamine muul kujul ei ole lubatud ilma Fookus Meedia OÜ kirjaliku loata, välja arvatud kasutus isiklikul mitteärilisel eesmärgil.

Fookus Meedia OÜ annab loa ilmunud artiklite ühekordseks refereerimiseks järgmistel tingimustel:

Viidatavast Mood.ee lehel ilmunud artiklist võib refereerides kasutada neli (4) lauset.
Refereeritud lausete juures peab olema viide Mood.ee väljaandele ja link viidatava artikli veebiaadressile. Kui viidatav artikkel pole veebis kättesaadav, peab link suunama aadressile https://www.mood.ee.